Oznakowanie przemysłowe – ogólne z opisem służą do oznakowania miejsc, pomieszczeń. Zalecane jest oznakowanie zakładów pracy, warsztatów, sklepów oraz innych miejsc w celu wskazania tras ewakuacyjnych, lokalizacji osprzętu, określenia wewnątrz zakładowych ograniczeń i zaleceń. Znaki są odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w montażu i wykonane zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
15,00 60,00 
35,00 130,00 
15,00 60,00 
40,00 140,00 
40,00 140,00 
15,00 60,00 
5,00 16,00 
5,00 26,00 
15,00 60,00 
5,00 16,00 
15,00 60,00 
35,00 130,00 
4,00 16,00 
15,00 60,00 
15,00 60,00 
15,00 60,00