Znaki bhp GHS/CLP służące do oznakowania miejsc potencjalnie niebezpiecznych.

Zalecane jest oznakowanie miejsc pracy, warsztatów, zakładów pracy, sklepów oraz innych miejsc, aby ostrzec przed zagrożeniem, niebezpieczeństwem.

Znaki bhp GHS/CLP są wyraźne, odporne, łatwe w aplikacji, montażu oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.