W ofercie posiadamy naklejki – znaczniki na rurę służą do oznakowania rurociągów zgodne z normą ISO 20560 które są uznawane i zalecane na całym świecie. Stosowanie znaczników rur zgodnych z normą ISO 20560 zwiększa bezpieczeństwo na terenie zakładu jak i czas identyfikacji podczas prac technicznych.