Znaki bhp zakazu z opisem służące do oznakowania miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Zalecane jest oznakowanie miejsc pracy, warsztatów, zakładów pracy, sklepów oraz innych miejsc, aby ostrzec przed zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Znaki bhp zakazu są wyraźne, łatwe w aplikacji, montażu oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00 
5,00 26,00