Tablice unijne z opisem służą do oznakowania miejsc, pomieszczeń w przypadku z skorzystania z Funduszy Unijnych.

Twoim obowiązkiem jest podjęcie odpowiednich działań promocyjnych i informacyjnych o realizowanym projekcie. Zamówienia realizujemy zgodnie ze wzorem z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wszelkimi wytycznymi.